Wyłącznie dla niemieckich, austriackich i szwajcarskich graczy.

Sofort jest formą bezpośredniego przelewu bankowego, umożliwiającym zrobienie wpłaty za pośrednictwem internetowego konta bankowego.

Aby zrobić wpłatę przez Sofort potrzebujesz tylko informacje o internetowym koncie bankowym.

Sofort to bezpośredni transfer pieniędzy z konta bankowego na Twoje konto gracza w szybki, bezpieczny i łatwy sposób.

Sofort może być używany z ponad 98% wszystkich internetowych rachunków bankowych - aby sprawdzić, czy twój jest jednym z nich odwiedź http://www.directebanking.com.